Letra M

Mancisidor, Carrer de Tomás

En juny de 1988 se li va dedicar un carrer de nova apertura al distingit i estimat Mestre de la Banda de Música, autor de l’Himne de Vinaròs.

Comment here

77 − 74 =