Letra L

Llopis Pla, José Federico

Neix a Vinaròs, província de Castelló, en el carrer Sant Roc, el dimecres 6 d’octubre de 1948, batejat en l’Arxiprestal. Fill de José F. R. Llopis Cros i Carmen Pla San Romàn, els seus padrins van ser Federica Cros Grau i Claudio Becerro de Bengoa Callau.

Realitza els estudis primaris, el batxillerat i la carrera a Madrid. Estudia Ciències Físiques en la Universitat Complutense i obté el Grau de Llicenciat (Secció Físiques) en 1976 amb la Tesina titulada «Estudi teòric i experimental de plaques zonals amb simetria circular»

Posteriorment, i després de treballar en el departament d’Òptica de la Facultat de Ciències Físiques, comença els seus estudis de doctorat en el Departament de Física de l’Estat Sòlid com a professor ajudant de classes pràctiques. Realitza els cursos de doctorat aconseguint el títol de Doctor al desembre de 1980 amb la tesi titulada «Estudi dels defectes cristal·lins en GaP i MgO per mitjà de microcatodoluminiscència i altres tècniques microscòpiques». La qualificació va ser d’Excel·lent Cum Laude i obté el Premi Extraordinari de Tesis Doctorals d’eixe any.

La seua llarga carrera docent s’ha desenrotllat en la Facultat de Ciències Físiques de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) Departament de Física de l’Estat Sòlid que va passar a denominar-se ulteriorment Departament de Física de Materials. En el dit Departament va obtindre la càtedra en l’àrea de “Ciència dels Materials i Enginyeria metal·lúrgica».

Es va jubilar a finals de 2012 per incapacitat laboral permanent i el Rector de la UCM li atorga la medalla al Mèrit.

Durant l’extensa labor en la UCM ha donat classes en els tres cicles de la llicenciatura de Ciències Físiques i en la titulació d’Enginyeria de Materials, ha publicat més de 100 articles en revistes de reconegut prestigi internacional i altres tantes comunicacions en congressos. A més de dirigir diverses tesis doctorals, tesines i projectes de fi de carrera així com projectes d’investigació subvencionats pel Ministeri i companyies externes.
(A.C.A.V. 27/03/2014)

Comment here

+ 42 = 45