Letra L

Llopis Cros, José Federico Rafael

Neix a Vinaròs el dissabte 1 de desembre -dia de Sant Eloi patró dels Joiers- de 1917, fill de Prudència Cros Grau, joiera i José Llopis Oms, comercial. Batejat en l’Arxiprestal de Vinaròs.

Realitza els estudis de batxillerat amb el mestre Vilaplana a Vinaròs i amb Francisco Cros a Reus. Comença els estudis de Dret en la Universitat de València.

Durant la guerra civil 1936-39 va estar en el front de Terol, després es llicència en dret per la universitat de València i inicia estudis de nàutica. Viatja com a marí per a obtindre les hores de navegació en un vaixell de càrrega per la costa atlàntica d’Amèrica del Sud. A la seua volta, es presenta i aprova les oposicions de Tècnic del Ministeri d’Hisenda.

A l’agost de 1944 es casa amb Carmen Pla San Román, natural de Ceuta, estudiant a València i resident en Alaquàs. Tenen tres fills, Mª Carmen, llicenciada en Història; José, doctor en Ciències Físiques i Jorge, titular de Dret –Els tres títols de la Universitat Complutense-.

Després del matrimoni, el seu primer destí com a funcionari, van ser les Palmes, traslladant-se més tard a Santa Cruz de Tenerife on funda la filial d’assegurances Ocaso junt amb altres socis. Posteriorment, en 1951, es traslladà a Madrid i uns anys després emigra a Veneçuela, 1955-1962. Allí té contacte amb la colònia vinarocense.

A la seua volta, porta noves idees per a la comptabilitat informàtica d’empreses, l’organització d’assegurances i l’autorentat de cotxes, al no trobar suports per a emprendre i posar en marxa estos negocis, es reincorpora al seu lloc de funcionari en la Delegació d’Hisenda de Madrid, traslladant-se més tard al Ministeri d’Indústria. Es jubila en el Registre de la Propietat Industrial, direcció de Patents.

Mor a Madrid el 23 de maig de 1992, els seus restes, junt amb els de la seua família i dóna reposen en el cementeri de Vinaròs. Família LLOPIS –CROS- PLA
(A.C.A.V. 27/03/2014)

Comment here

+ 31 = 38