Letra L

Llibertad, Avinguda

Ocupa tot el que era l’antic lloc extern de la muralla lliberal de les guerres carlines, des del portal de Càlig al portal d’Ulldecona o extrem del carrer del Pont. Abans de la seua venda en parcel.les per l’alcalde Ramon Adell i de la construcció d’edificis en l’època de l’alcalde Balada, tot eixe tram es denominava “Extramuros Pilar”, “Extramuros Virgen” o “Extramuros Puente” i en edificar-se se li va donar als anys seixanta els noms de: “Avenida XV de Abril”, “XXV años de Paz” i “Prolongación de 25 años de Paz”. Al final del carrer de la Mare de Déu es trobava el “Portal” que era el lloc fins on s’acompanyaven i allí es despedien els soterraments, fins els anys seixanta, en que pel determinació del concili Vaticà II, es van reduir i alleugerir totalment les llargues cerimònies i els acompanyaments dels capellans, tant abans del soterrament com després, ja que anaven a buscar el cadàver al seu domicili primer i l’acompanyaven fins la sortida del poble, al referit portal.

Comment here

24 − 17 =