Letra J

Jaume I, Passeig de

jaume_IVa retolar-se amb aquest nom en gener de 1966 i va des de l’extrem del carrer de sant Gregori fins la mar. En eixe mateix passeig es troba l’atzucac denominat passatge de Jaume I, que és un grup de vivendes de propietat particular dels hereus de Leandre Ten, totes arrendades i de cara al mar.

Comment here

+ 5 = 9