Letra F

Fornás d’en Pere Mir

Topònim. Es citat com a tal en l’establiment nº 26 del Lloctinent de Justícia de 1647. Pere o Perico Mir era notari de Vinaròs en 1630 i es citat per l’historiador Borràs Jarque en les pàgines 38, 39, 40, 42, 44, 267, 279, 280).

Comment here

16 − 9 =