Letra F

Foc de Sant Juan

La vespra de Sant Joan es transportada la Flama del Canigó dins dels actes de l’inici de les festes locals tradicionals. Aquesta costum va ser iniciada l’any 1955 per una colla de veïns Artes de Tec que tingueren la iniciativa d’encendre els focs de sant Joan al cim del Canigó. Més modernament aquesta costum catalana va ser represa pels membres de l’antic Centre Excursionista de Vinaròs durant les festes de l’any 1974 i ha perdurat fins l’actualitat gràcies als membres de les associacions que a partir d’aquella s’han anat succeïnt com Assoc. de Veïns, Balls de Dimonis, Assoc. Jaume I, etc., però sempre sufragades per l’Ajuntament. Segons els membres de l’Associació de Veïns fou l’any 1972 que es va portar la flama del Canigó a Vinaròs, però amb semiclandestinitat i que no sería fins 1976 que s’incorporà al programa de festes, cosa que no és certa ja que apareix al programa oficial de 1974.

Comment here

77 + = 78