Letra F

Fluixà o Fluvià, Miquel

fluixa(Menorca-Vinaròs?). Constructor de naus resident a Vinaròs. Casat a Torreblanca amb Maria Rosa Castellet. En agost de 1805, amb motiu de la celebració de les obres d’ampliació de l’església de Torreblanca, va construir dos monumentals i elegants carrosses en foma de vaixells (un de moro i un de cristià) per a representar l’atac turc a dita població en que es va robar una custódia molt estimada i que els torreblanquins havien anat a recuperar a Tedeliç. Durant eixes celebracions va celebrar la missa l’Excm. Fra Domingo Fabregat, General de la Merced, «con asistencia del cuerpo de música de Vinaroz». Borrás Jarque el cita també com a constructor de naus, amb el cognom Fluixà, sent l’autor del llaüt «San Francisco de Paula», en 1813.

Comment here

− 2 = 3