Letra F

Flora

floraLa nostra flora va ser estudiada consciençudament per Alfred Giner Sorolla quan estudiava per a obtenir el títol de llicenciatura de Farmacia, amb apunts o treball que després li va deixar reproduir a Boix Florit i també a Josep M. Palacio Bover en el seu “Atlas de Vinaròs” que qualsevol lector pot consultar per estar ja publicat. Semblants apunts o estudis havia fet el farmacèutic i investigador benicarlando, Ramon Cid, molt lligat a Vinaròs. Modernament Dídac Mesa Romeu ha estudiat preferentment la zona de les Soterranyes on es troben fàcilment diversus tipus d’orquídees com les de la imatge. També se’n troben a les desembocadures dels barrancs de Sol de Riu i d’Aiguadoliva.

Comment here

31 − 28 =