Letra F

Flor, Miquel

(Vinaròs, Segle XVI??). Llaurador molt relacionat amb el tema de la construcció. Segurament comissionat pel Consell de Vinaròs per vore les obres de construcció de l’església de Vila-franca i recabar opinió per a la nostra Parroquial. Es relaciona per un bateig en aquella població el 26 de juliol de 1572 en que apareix Flor amb la muller del notari, amb els mestres pedrapiquers de l’esglèsia de Vila-franca, Raimon de Pertusa i Joan Friafont, que treballaren en aquella església i després en la nostra (Friafont). (Josep Monferrer Guardiola, «Intercanvis Artístics entre Vila-franca i Vinaròs». III Congrès d’Història del Maestrat, setembre 1992).

Comment here

5 + 5 =