Letra F

Febrer, Hort dels

14Juntament amb altres horts que s’esmentaran, comprenia un enorme espai de terreny, formant una gran illa, segons s’ha arribat a afirmar la més gran d’Espanya, dins de cases construïdes. Aquests horts estaven entre els carrers dels Socors, de santa Magdalena de dins, de sant Josep i de sant Francesc; així que per anar del carrer de sant Francesc al de santa Magdalena s’havia de donar una gran volta, o bé pel c. del Socors o pel de sant Josep. En escriptura del 21 d’agost de 1842 s’afirma: “Un huerto cercado de pared a la calle de Sta. Magdalena parte de dentro, linda de cabos con casas de la calle San José y la casa del mismo dueño D. Manuel Mª Febrer y González; de lados, por uno los huertos de la viuda del barón de Hervés, y herederos de D. José Febrer y Febrer, y de otro, casas de la calle Sta Magdalena.”

Comment here

25 + = 30