Letra F

Febrer, Geroni

(Vinaròs, segle XVI). Boticari. L’any 1594 funda l’ermita de santa Magdalena en la platja port, que dóna als Agustins per a fundar un convent. Gironi Febrer apareix citat com a portador del palis en la cerimònia, a l’acta de benedicció de l’església el febrer del mateix any. Va dixar un benifet que en el transcòrrer del temps serviria per ampliar el creuer de l’ermita de la Misericòrdia, tal com s’especifica en el llibre de baptismes de 1715: «En 23 de Juliol 1715 es posa la primera pedra del nou cruzero de la hermita (…) en lo benifet fondat per Geroni Febrer, apotecari…(…)».

Comment here

92 − 85 =