Letra F

Febrer (de la Torre) i Ferran, Pascual

(Vinaròs 9-VI-1713-1788). Germà de Joan Batiste i fill de Joan Bta. Febrer de la Torre. Segons el «Vecindario» de l’any 1754, és un dels set cavallers censats; casat amb Marianna Jovaní i Zurita, natural de La Jana, el 14 de juliol de 1742; vivia a la plaça de Sant Antoni. Tenia a Josep Falomir com a mestre a les seues ordres per a educar els seus fills. Contribuí amb 150 reals per a formar un regiment de 1000 voluntaris que lluitarien contra les atrocitats dels francesos el 1793. El 12 d’octubre de 1792 s’havia hostatjat en la seua casa, de trànsit per Vinaròs, el Bisbe de la Diòcesi, Fra Antoni Salinas. Va ser majoral, junt amb el seu pare, J. Bta. Febrer de la Torre (Vegeu id.) de la tradicional i antiquíssima majoralía de la Puríssima. A la mort d’aquest el 1752 i després d’haver ostentat durant tretze anys seguits els dos la referida majoralia, va aconseguir del clergat poder continuar a soles com a únic majoral fins l’any 1788, pagant tots els anys les despeses de la festa que per terme mig ascendien a la quantitat de 50 lliures. Des del 1788 fins l’any 1808 no va retornar la majoralia als de la família Febrer. El testimoni de Pasqual Febrer, de 69 anys d’edat segons ell, com a persona considerada llavors Caballero Hidalgo, va servir segons documentació de l’arxiu de 23 de març de 1784, per a justificar la necessitat perentòria de construir el nou edifici de l’Ajuntament, que encara ara en el 2002, és l’actual. (Vegeu Manuel Febrer i de Pedro).

Comment here

44 + = 49