Letra F

Farnesio, Isabel de Parma

farnesio(Parma Itàlia 1692 – Aranjuez 1788). Reina d’Espanya. Casada amb el rei Felip Vé. Quan encara havia de vindre a Espanya per a casar-se amb el rei en 1714, s’havien fet uns grans preparatius a Vinaròs per a rebre amb tota la magnificència que com a tal requeria la seua arribada per mar, recordant-se la famosíssima arribada de la Princesa i quasi Reina Margarita, de l’any 1599. J. Bover Puig els aporta en l’article del setm. “Vinaròs” (25-II-1989) i d’ells n’extraem el més significatiu: “En 14 de septiembre de 1714, se paga a Bautista Cruz 5 libras, a saber es 4 L. Por ocho días que se ha ocupado en hir a las villas de San Matheo, Morella, La Jana y Convento de Benifasar a recibir las ropas, alajas y demás cosas que prestado han a esta villa para su mayor desempeño en el desembarco que se espera de la Reyna Nuestra Señora; y una libra que se ha gastado, esto es, catorse sueldos en socorrer a los vagajeros que fueron en su compañía y seis sueldos en cuerdas que compró para atar y embalar las ropas, muebles y demás cosas que fueron menester”. Altres despeses foren fetes pel vidrer de València, Mateo Suarez “Cuyos vidrios han de servir para la casa o Palacio que se previene para la Reyna Nuestra Señora…(…)”; per l’escultor Vicent Dols de Morella; pel ferro per a fer dos ponts, un al riu “de Alcanar” i un altre a la mar i unes altres per a pagar els criats i cotxers. No s’anomenen les despeses d’arranjar tots els camins per on havia de passar, i moltes altres més, totes oneroses, que sempre feien certa la dita de: “Ni rei, ni guerra, passen per la teua terra”. Finalment la reina no va desembarcar a Vinaròs perquè un fort temporal d’aquells dies desaconsellaren la vinguda per mar i es va resoldre fer-la vindre per terra.

Comment here

35 − 28 =