Letra E

Esteller i Gómez de Ceballos, Joan Baptista

(Vinaròs 19-VI-1788 – Saragossa 1838). Militar destacadíssim de la Guerra del Francés, amb alts càrrecs en la Junta Suprema, en la que publicà diversos manifests. (Sevilla 1809). Arribà a Mariscal de Camp. Fou General i Governador militar de València i després de Saragossa, on va morir assassinat en una revolta popular l’any 1838. La Biblioteca Nacional conserva un exemplar de la seua interessant biografia escrita pel seu propi fill Alexandre, que fou impresa a Madrid en 1843 en la imprempta de la Viuda de Vega. També es conserven per algunes altres biblioteques diferents documents i manifestos sobre el personatge, com el que porta per títol: “Antecedentes, extracto procesal y defensa del Sr. Manuel Lasala: … en la causa militar instruída … sobre la muerte del general Juan Bautista Esteller, siendo fiscal Ramon Barón…”. (1848, Imp de José de Orga).

Comment here

+ 31 = 36