Letra E

Esteller Gisbert, Damiá

(Vinarós 1626-1701). Doctor en Teologia i Examinador Sinodal. Considerat com a Venerable. Havia nascut en 27 de setembre de 1626. Era beneficiat de la Parroquial de Vinaròs i va participar en les festes del primer centenar de l’església. Director espiritual de la també venerable dama vinarossenca, Vicenta Guinart. Havia treballat molt per a que la festa de sant Joaquim sigués festa de precepte. El 22 d’abril de 1654 el capítol del clergat vinarossenc el va elegir el seu Síndic, càrrec que compaginà amb el d’arxiver. Va ser nomenat Examinador Sinodal del Bisbat de Tortosa. Va morir el 3 d’abril de 1701, als 75 anys i per les seues virtuts se’l va considerar venerable. El seu cos que havia sigut soterrat al cementeri del Fossar, va ser traslladat el 25 de gener de 1803, més d’un segle després a l’església parroquial, a la part de l’epístola del presbiteri. La llosa que cobria les seues despulles tenia la següent inscripció: «Aquí yace el V. Dr. Damian Esteller, examinador sinodal de este Obispado. Murió el 3 de abril de 1701. Fue trasladado del cementerio a esta iglesia el 25 de enero de 1803«. Descendent del venerable Damià va ser Carles Esteller que conseguiria per a la parroquial el cos de Sant Valent. El seu retrat pintat a l’oli es trobava fins la guerra civil de 1936 formant part de la Galeria de Vinarossencs il.lustres que mossèn Bono havia habil.litat en la sagristia de l’arxiprestal.

Comment here

+ 60 = 66