Letra E

Estany

Topònim. Nom d’una de les partides del nostre terme municipal citada com a tal en el padró de riqueses de 1811. Hi havia diversos estanys i un d’ells feia referència a una bassa o toll gran que segurament devia estar situat al final del carrer de sant Pasqual o del Barranc que per aquest motiu era conegut com carrer del Barranc de l’Estany

Comment here

5 + 5 =