Letra E

Escola de baix

escola_de_baixEra denominada d’aquesta manera l’escola habil.litada als baixos de l’ex-convent de Sant Agustí abans de construir-se el Mercat Municipal i el Grup escolar de Sant Sebastià, els dos de 1929, i en contraposició a l’edifici que s’havia fabricat per a tal fi en 1807, davant de l’Ajuntament i que es coneixia popularment com l’escola “D’Alt”. Les seues condicions de salubritat eren molt deficients i les queixes dels mestres i inspectors eren contínues ja que damunt de les aules es trobaven les dependències habil.litades per a pescateries i carnisseries, formant un conjunt en estat de semi-runes.

Comment here

+ 4 = 13