Letra D

Diaris, Els

diarisLlibreria, papereria i quiosc de prempsa de més de cent anys de tradició. La tenda però, no ha estat sempre en el mateix emplaçament. Així llegim en Rev. “San Sebastián” del 28 de febrer de 1932: “Traslado: El kiosco de José Miralles en donde se venden los diarios católicos (…) se ha trasladado desde la calle Ruiz Zorrilla a la de Dozal número uno, esquina Jovellar, local que ocupó la tienda de D. Joaquin Font”. Els seus darrers propietaris, Josep Miralles (a) «Coyete», Tereseta Miralles i sobre tot, el darrer, Paco Castell, han anat conformat en l’esdevenir del temps un establiment molt prestigiòs que abasteix de llibres i material a les escoles i altres entitats de vàries comarques, comptant amb imprenta pròpia. Al setembre de 1993 es va celebrar el 50 aniversari de la llibreria. Vide Editorial Antinea.

Comment here

93 − = 85