Letra D

Delmàs Giner, Ferran

Delmas_Giner(Vinarós 1871 -Cartagena 2-V-1944). Alcalde de Murcia. Aquest fill de Vinaròs, va ser alcalde notable de Múrcia des del 12 de març de 1925 fins al 16 de març de 1926. Era fill de Josep Delmàs i de Teresa Giner Nento. Sa mare va morir a Múrcia el 20 de setembre de 1919 i ell era el tercer de sis germans, Josep, Teresa, Agustí, Consol i Francesc. Una afecció de gola el va obligar a dixar el càrrec. Havia nascut en Vinaròs, i s’havia recriat a Catalunya on son pare era professor de llatí en un institut. Es va fer Intendent Mercantil. Des d’allí va passar a Cartagena, com empleat de la Societat Alejandro Delgado, fent-se soci poc després. Es va casar amb la cartagenera Caritat Conesa. Va anar a Murcia, on va crear una fàbrica de mobles corbats «Fernando Delmás», de la seua propietat, sent-li concedida la Medalla d’Or de Murcia per la seua qualitat. Va ser Diputat Provincial en 1926. Va morir a Cartagena, el 2 de maig de1944, als 73 anys d’edat.

Comment here

6 + 1 =