Letra D

Delmàs Frexes, Daniel Dimas

Delmas_Frexes(Vinarós 1869-1947). Advocat, Jutge Municipal i encarregat del Registre Civil. Arxiver i Cronista Oficial. Fou entrevistat com a tal per Juan Ribera Gonel en l’Heraldo de Vinaroz del 14 d’abril de 1929 (texte publicat en la revista “Fonoll” nº 4. Autor de l’obra «Una Vinarocencada!, en la que surten a relluir, en mig d’un diàleg versificat entre un llaurador i un mariner, tots els malnoms de la seua època, que es dien llavors en Vinarós.
Era fill de Batiste Delmàs Llàtser, Procurador numerari, i de Ramona Frexes Ferrán. Del seu matrimoni amb Dolors Sanz Roso va tenir tres fills anomenats Daniel, Dolors i Empar. Va viure al carrer del Pilar i al carrer de sant Francesc. La seua família era propietaria de La Impremta Delmàs, situada successivament en el c. Major i en la Travessera de Safon (cantonera a la Mera). El 16 de novembre de 1944 se li va retre homenatge pels companys de professió i en dit acte es van llegir uns versos del forense Doctor Ribera Hernandez, al.lusius a l’acte i que duien el significatiu títol de «Informe de Autopsia de D. D. D. D».

 

Delmas_Frexes_2

Comment here

95 − = 91