Letra D

Datini, Francesco di Marco

Datini(Prato, Itàlia 1335-1410). Conegut com Mercader de Prato, Florència, Itàlia. Comerciant de la Toscana italiana, autèntic magnat amb negocis per tota Europa, tenint instalacions o «fondachis» repartides pels nostres pobles principals, al cap dels quals es trobaven famílies que constituirien la classe burgesa més adinerada i que sovint es van perpetuar donant a les esglésies obres artístiques de mèrit inqüestionable com creus processionals (Els Comí de Sant Mateu), retaules (com el de Jacomart per la família de Joan Espígol en Catí), els Valls en Salzedella, etc. Les relaciones de Marco Datini amb els Ports i el Maestrat pel comerç de la llana queden reflectides en nombrossíssims documents trobats en 1870 en un «quarto» fosc, baix una escalinata del seu bell palau de Prato on van ser descobertes unes 150.000 cartes, més de 500 registres i llibres de comptes, 300 contractes de societat i 400 contractes de assegurances. En dits documents apareixen sovint els noms de Peniscola, Morella, Tortosa, Salzedella, Albocàsser, Cantavella, Les Coves, Cabanes i sobretot Sant Mateu. Aquestes relacions dels nostres pobles van ser estudiades per Mossèn Manuel Milian Boix, però ja abans s’havien interessat molts autors anglesos i italians pel tema. En el llibre «Il mercante i Prato» de Iris Origo (1988) es diu: «Il principale centro di racolta spagnolo era il borgo di San Matteo, dal quale la lana veniva portata al piccolo porto di Peniscola…» Mossèn Milián, en el seu treball «Contacto mercantil de Morella y sus aldeas con el mercader toscano Francesco di Marco Datini, de Prato (1393-1410)» referit a Vinaròs retrau: «208 ro. di lana di Vilanarozo, ricebetti da Piero Antibocha. Fecila stivare en 37 sache, deono dare di 20 ottobre Ib. 194, s.2, d. 8. Comprai per Barnaba propio a soldi 19, d. 8.» (f. 147 v). Això vol dir, que d’una de les compres que dit mercader va fer mitjançant els seus corresponsals per les nostres terres, 37 sacs corresponien al vinarossenc Pere Antiboca (Año 1398. San Mateo. Baremo incompleto de lana de Morella, sus aldeas y comarca, concentrada en San Mateo y expedida por Tuccio di Gennaio, con la indicación del peso, costo, procedencia, destino y margen comercial calculado). Desconeixem per ara si Vinaròs apareix més vegades donat que falta publicar-se tota la investigació de mossèn Manuel Milian té sobre eixe assumpte. Sí que sabem que cap a 1967, dit capellà va organitzar amb la parròquia de Vinaròs un viatge a Roma en autocar i tots els vinarossencs van quedar sorpresos per la gran acollida que van tenir quan van aplegar a Prato, adquirint tots sense excepció nombrosos records de dita ciutat italiana, instigats per mossèn Milian: postals, llibres, medalles, etc. En morir sense fills Datini va donar tots els seus bens a la beneficiència, inclòs el seu palau de Prato i així es van conservar milers de documents comercials que constitueixen l’Arxiu Datini, seu de l’Instituto Internazionale di Storia Economica, que organitza cada any cursos i congresos per a historiadors.

Comment here

30 + = 32