Letra C

Cortina Roca, Antoni

(Vinaròs 1900- Monte Arruit 1921). Tinent d’Artilleria. Va morir defenent la posició del «Monte Arruit», a les ordres del General Navarro, en aquesta que es consideraria una de les batalles més famoses de la Guerra del Marroc, a principis del mes d’ agost de 1921.

Comment here

13 + = 19