Letra C

Corralet de Masdemón

CorraletNom de la finca que va pertenèixer a l’alcalde Salvador Masdemón, junt al camí Fondo i Caminàs, que està envoltada de muralla i amb garites aspillerades de defensa als seus extrems.

Comment here

+ 56 = 59