Letra C

Constitució Espanyola

Constitucio_espanyolaL’actual Constitució fou aprovada per les Corts el 31 d’octubre de 1978 i va ser refrendada pels espanyols el dia 6 de desembre immediat, festa tradicional a Vinaròs de sant Nicolau. Anys després va ser publicada amb fotografies grans de la nostra població a les pàgines centrals del setm. “Vinaròs”, a partir del 14 de novembre de 1981.
L’actual Constitució Espanyola va ser publicada amb gran format a les pàgines centrals del setmanari “Vinaròs”, amb fotografies de la ciutat durant els anys 1980, 1981 i 1982.

Comment here

19 − = 16