Letra C

Consolat – Viceconsolat

ConsolatDes de temps prou remots van existir a Vinaròs representants consolars. Així tenim que ja el 24 d’abril de 1780, en un recompte dels francesos que hi havia a Vinaròs es trobava JOSEP LABERON, qui eravice-cònsol de França, negociant, natural de Marciac. Durant la dècada de 1880 – 1890 els consolats, vice-consolats i agències consolars de les que es té notícia existents a Vinaròs trobem: a Agustí Roso Porcar, vicecònsol de l’Uruguay; Demetri Ayguals ostentava el viceconsolat dels Països Baixos. N. Meseguer era vicecònsol de Portugal i Lluís d’Abària era cònsol de Veneçuela. Apareix com a agent consolar de França D. Albert Coupille i l’agent consolar d’Itàlia ho fou Salvador Masdemón. . Vinaròs i Benicarló destacaven en consolats pel negoci del vi en 1915. Llavors Vinaròs tenia representacions consolars de 42 països (19 europeus, 22 americans i 1 africà) De la Republica Dominicana era el titular Agustín Ratto. Leopoldo Querol era vicecònsol de Xile; Eduard Meseguer Ballester era vicecònsol de Portugal; Emili Fressinier tenía l’agència consolar de França; Domingo Tosca Agramunt d’Itàlia i Joaquim Sanjuán Pascual de Bélgica. En la rev. “San Sebastián” de 4 de febrer de 1917 apareix que ha sigut concedit «l’Exequator» a D. José Mª Núñez, vicecònsol del Paraguay en ésta». Elias Tormo, en 1923 també cita els mateixos consolats. Vinaròs i Benicarló destacaven en consolats pel negoci del vi en 1915. Llavors Vinaròs tenia representacions consolars de 42 països (19 europeus, 22 americans i 1 africà). Borràs Jarque sols cita de passada que l’Ajuntament va visitar el cònsol d’Itàlia el 24 de febrer de 1929 amb motiu de la solució de la independència de l’Estat Vaticà. A més a més es nomenen sovint en els documents existents a l’Arxiu Municipal els vice-cònsols. En l’anuari Bailly- Baillière de 1933 es nomenen ja sols els consolats de França, que ostentava Josep Ramos i d’Itàlia, que representava Carles Esparducer.

Comment here

9 + 1 =