Letra C

Cometes

Plural de cometa. Nom de partida de terme que farà referencia al lloc on hi ha vàries comes (llocs alts). També és el nom d’un camí que va paral.lel al camí Carretes des de la cisterna al camí d’Alcalà a Ulldecona.

Comment here

9 + 1 =