Letra C

Cometa

Nom d’una de les partides tel nostre terme municipal. El seu nom català fa referència a una coma menuda, es a dir, lloc que està més alt, normalment pedregós pel motiu de que la terra tendix a ocupar els llocs més baixos. Vide Cometes. Dita partida es troba situada als dos costats del camí de les Carretes i entre els camins d’Alcalà i Peníscola a Ulldecona. Comprén les finques del polígon 17 del cadastre.

Comment here

80 − = 74