Letra C

Comandáncia Militar de Marina

Gràcies a les gestions dutes a terme pel Diputat Provincial vinarossenc Ràfels García, es va logran millorar l’antiga Ajudantia Militar de Marina constituïnt-se en Comandància. Era degut principalment a la gran categoria que tenia el nostre port, que era llavors l’únic de la Província. Aquesta institució militar va perdurar com a tal fins l’any 1890 o 1898 segons uns historiadors o altres, en que va quedar altra vegada en categoria menor d’Ajudantia Militar. (Vide id).

Comment here

13 − = 7