Letra C

Comanda

Es denominava Comanda el benefici o prebenda del patrimoni de l’Orde, de Montesa en el nostre cas, que es concedia als frares cavallers amb l’obligació de mantenir uns altres cavallers i “paniaguados”. Comprenia el territori sotmès a un comanador; que regularment era un noble i quasi sempre d’origen castellà. En un principi es denominava Comanda de Peníscola i al ser la més rica i opulenta de tota la Orde de Montesa es donava als personatges més influents, o famílies que es repeteixen, com els Borja. Fou el Papa Luna en apossentar-se en el Castell qui s’apodera de les rendes i privilegis que oferia aquesta rica zona. Rebia de dita comanda uns gèneres (gra, vi, etc) i diners de totes les faltes que es cometien (una tercera part de les que contravenien els establiments del Justícia i del Mustassaf). Després la nostra comanda estava formada per les viles de Benicarló i Vinaròs. La casa de la comanda queda descrita en la visita que Guillem White realitza en 1791. etc. estant situada en el lloc que ocupa en l’actualitat el café Rosales i cases adjacents (de Gómez Sanjuán). Vide Lloctinents i Comanadors.

Comment here

+ 60 = 68