Letra C

Closa de la Noya, La

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, situada a la falda de la serra de l’ermita que mira a l’Est. En maig de 1958 es va fer el pou de la finca de Manuel Darsa i es citada la partida com Closa de la Noya. Era i és molt renombrada la finca coneguda com “La Closa d’Alejo”, amb gran edifici antic. El seu nom, molt comú en altres poblacions, fa referència a una zona tancada que servia per guardar ramats. En els darrers anys l’arqueòleg vinarossenc Arturo Oliver va descobrir en el lloc restes de fonaments i ceràmica sigilatta romana, com també teules d’origen aràbic.

Comment here

84 − = 77