Letra C

Cinctorres

Població dels Ports. Població del Partit Judicial de Vinaròs. En ella es conserven obres dels tallers de Vinaròs obra dels orfebres Piñol. Entre les principals d’aquestes joies cal ressaltar quatre canelobres d’argent, tres sacres d’altar de considerable tamany i una relíquia de tres sants amb forma de custòdia, les quals van ser exposades a la catedral de Tortosa en abril de 2000 dins de l’exposició de la catedral “Fidei Speculum”.

Comment here

32 − 31 =