Letra C

Centre de recursos del Baix Maestrat

Servei de prestatge de materials i de recursos didàctics als professors. Va ser inaugurat el dia 26 de novembre de 1987 pel Director Territorial de Cultura i Educació de Castelló, Guillem Badenes. Ocupava el domicili de l’antiga Inspecció Educativa del Camí Carreró. Comptava amb unes discretes biblioteca, videoteca, projectors, i fotocopiadora, quan encara aquest darrer instrument no estava popularitzat per les escoles. El centre va ser substituit pel Centre de Professors als pocs anys de funcionament. Una sola persona estava al seu front, la mestra benicarlanda Mª Josep Rodrigo. En setembre de 1986, el Centre va publicar un butlletí informatiu denominat «Soroll», i del qual sols es coneix una altre número anterior sense data d’aparició.

Comment here

35 − 28 =