Letra C

Centre de Professors (CEP)

centre_professorsServei d’assessorament tècnico-pedagògic de la comunitat educativa de les comarques dels Ports i de l’Alt i Baix Maestrat. Té la seu als baixos de la Casa de la Cultura (Biblioteca Municipal) i ocupa també la planta més alta de l’edifici. Va ser inaugurat a l’inici del curs 1991-92 (el 14 de novembre es presentà oficialment el seu primer Butlletí Informatiu, amb presència del Director Territorial de Castelló, alcalde Ramon Bofill i directors de les escoles), rellevant i substituïnt el nomenat fins aquell moment el Centre de Recursos. Va ser dirigit pel mestre benicarlando Enric Escuder Arín fins l’octubre de 1996 en que va ser substituït per Josep Vicent Cardona Gavaldà, professor de l’Institut de Batxillerat. Posteriorment s’han succeït diversos directors. Vegeu CEFIRE.

Comment here

9 + 1 =