Letra C

Carta Pobla

Carta_poblaÉs el document escrit més important de la història de la ciutat, quin original és conservat a l’Arxiu Municipal (0,24 x 0,30 cm.). Es conserven també cinc còpies posteriors, amb algunes variants. Va ser redactat el 29 de setembre de 1241, en que l’alcait de Peníscola, Gil d’Atrocillo, com a procurador del Rei Jaume I, dóna carta de poblament o fa donació a Grinyó Ballester i a 50 pobladors més, dels terrenys que conformen el nostre terme amb uns beneficis i els manaments de construir molí i església.

 

 

 

 

Carta_pobla_2Un treball molt exhaustiu sobre les diferents còpies i original va ser publicat per “l’Associació C. Amics de Vinaròs” en 1982, a càrrec dels catedràtics Ferran García i Francesc Gimeno.

 

 

 

Comment here

4 + 4 =