Letra C

Carsi y Cia S.C.

CarsiSocietat en Comandita. companyia bancaria, molí d’arròs, fàbrica de guanos, de vins i de gel, fundada a Barcelona en 1820 per la família adinerada dels Carsi, procedent de Morella que va tenir vigència a finals del segle XIX i va perdurar fins que va ser adquirida pel Banc de Castelló a l’agost de 1924, del que Joan Carsi Giner va ser el primer director (La sucursal del banc de Castelló seria absorbida el 30 d’abril de 1940 pel banc de València, ocupant la mateixa seu de la plaça de Jovellar).

 

Carsi_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av.Barcelona AÑOS 60L’antic molí de farina (després d’arròs) inaugurat com Molí “El Progreso” en juliol de 1871, situat a les afores del carrer del Pont i que va funcionar fins un centenar d’anys, canviat e 1883 a Molí Carsi i molts anys desprès a la de denominació de “Arrocerías San Martín”. Es va desmuntar en la dècada de 1990 aproximadament per construir vivendes en el seu gran solar. En 1909 produia diàriament 20.000 quilos de farina, havent canviat a CARSI Hnos. Junt al molí es trobava el luxòs xalet on residia la família Alcoverro que eren els administradors i després propietaris en octubre de 1916 (Joan Alcoverro Carsi). Posteriorment dit xalet es convertiria en Hotel Aixalà, també desaparegut; El 5 d’agost de 1923 es va constituir en Carsi Industrial y Comercial, com successora de la firma Carsi i Cia, Sociedad en Comandita, de Barcelona, titular del Molí en aquesta data. En 1931 era molí de pinsos, arròs i farines. Formava part part del Consell d’Administració la família Carsi- Alcoverro i el seu Director-Gerent era Obduli Balanzá. Va canviar altra vegada la denominació en deixar de ser propietat de dita família i es convertiria en 1952 en Arrocerías San Martín, de Silla i transformada en molí d’arròs, amb personal procedent de València. La seua gran màquina a vapor, construida a Barcelona per l’empresa Alexander Hermanos, que movia pràcticament tota la fàbrica, es va desmuntar i baratar com a ferro vell als anys vuitanta, a l’antiquari Josep Borrell, de Barcelona, quedant sols constància fotogràfica de la seua gran bellesa i aparatositat. (Vejau Molí de Carsi).

Comment here

63 + = 73