Letra C

Carrasques d’en Malàsio

Topònim. Es citat com a tal en l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia de Vinaròs de l’any 1647. Possiblement aquest nom de topònim donaria origen als altres topònims de Carrasques o Carrasca, per simplificació.

Comment here

74 − 71 =