Letra C

Carrasca – Carrasques

Nom de camí, d’un barranquet i d’una de les partides del nostre terme municipal, situats tots pel mateix lloc, junt al barrac d’Aigua Oliva i del terme de Benicarló. La partida de terme compren les finques del polígon 38 del cadastre. Vide Carrasques d’En Malasio.

Comment here

40 − 37 =