Letra C

Cámara agraria

Entitat creada en temps del franquisme a cada població per facilitar el treball i resoldre qualsevol problema del món agrari. Amb l’adveniment de la democràcia les “Càmares Agràries” van ser substituïdes per les Juntes locals agràries dirigides des dels mateixos ajuntaments en virtut de la Llei de Transferències de l’Estat de l’1 de gener de 1993. Els seus funcionaris passaren a dependre de la Generalitat i els seus patrimonis a incrementar els bens dels ajuntaments.

Comment here

43 + = 47