Letra B

Bonet, Romà

BonetCaricaturista i cartellista cátala conegut per “Bon”.Va protagonitzar en la seua estada a Vinaròs amb companyia de Carranque de los Rios una famosa anécdota. Alguns vinarossencs grans recorden encara molt bé la visita de dos personatges un tant pintorescs ja que van aparèixer per Vinaròs dalt d’un carromato, carregat de bàrtuls, com si fossen saltimbanquis. Van vindre cap allà a 1932-33. Un actuà com a orador donant una sèrie de xerrades en el Casino, en Societats i Círculs. Sobre “Bon” escrigué J. S. Farga anys desprès una poesia titulada “Bon caricaturiste”.

Comment here

+ 38 = 45