Letra B

Blat

En la sessió del 30 de gener de 1662, el Consell Municipal de Vinaròs, un dels jurats afirmà curiosament que “se an tapat les finestres de la Iglésia per damunt, aon està lo forment de la vila, sobre les capelles. Se a tingut per molt bé lo gasto se a fet”. Possiblement es conservaria allí per les avantatges que oferia el lloc, de seguretat contra robatoris, humitats, rates i demés.

Comment here

38 + = 45