Letra B

Béccar i Febrer, Nicolau

(Vinaròs, segle XVIII i XIX). Capità. Borràs Jarque cita a Nicolau Béccar. Era fill de l’homònim Nicolau Béccar (de Soetard), en el següent passatge: SORTIDES DE MILICIES: Durant eixe any de 1809 es van efectuar per les tropes vinarossenques poc abans esmentades, les següents sortides:A Benifassà, S. Mateu, Morella, baix les ordres dels Capitans Nicolau de Béccar, Manuel Febrer de la Torre i Tomàs Esteller, ascendint totes les despeses a un montant de 10.439 reals”.

Comment here

88 + = 94