Letra B

Bartolomé, Sor Maria Teresa

(1824-1898). Successora de la Santa Rosa Maria Molas i Vallvé. Va fundar nombrosos col.legis sent l’últim d’ells el de la nostra ciutat el 7 de gener de 1898, l’any precisament de la seua mort.

Comment here

22 + = 26