Letra B

Barrio Esparducer, Eladi

Barrio_Eladi(Vinaròs, 1961). Doctor en Genètica (1992). Investigador. Es llicencià en 1985 en la Universitat de València on també es doctorà en 1992. Eladi exerceix investigant en en el departament de Genètica de l’Institut “Cavanilles” sobre Biodiversitat i Biologia Evolutiva, en l’edifici d’Instituts del Campus de la Universitat de Paterna. Ha passat diversos periodes estudiant i investigant a Florida als EEUU seguint estudis altament especialitzats amb el professor Atienza. Les àrees principals de les seues investigacions es centren en l’evolució molecular dels gens i genomes i els sistemes moleculars. Durant el període de formació del seu doctorat i postdoctoral va estar treballant en filogenètica molecular i evolució de la Drosophila i després estigué involucrat en dos principals tòpics d’investigació: l’evolució molecular de endosimbiosi i l’evolució molecular del llevat. Les publicacions dels seus treballs en revistes especialitzades d’arreu del món, en anglès, conjuntament amb altres autors, són molt nombroses.

Comment here

7 + 3 =