Letra B

Banc biblioteca

Banc_biblioInaugurat amb el passeig marítim dedicat al Marquès de Benicarló el 1928, va ser mutil.lat als primers anys de la República, fent desaparèixer les lletres dedicatòries que dien “Ofrenda de gratitud de la Ciudad de Vinaroz al Exmo. Sr. Marqués de Benicarló. Año 1928”. Com es pot apreciar en la imatge contenia un grapat de llibres als dos costats, que podien ser utilitzats Banc_biblio_2pels lectors a qualsevol hora, però poc a poc van anar desapareixent.Aquesta magnífica peça artística, així com els altres bancs del passeig menys vistosos els havia encomanat Joan Ribera Gonel a l’empresa Segarra Bernat de Castelló.

 

 

 

 

Banc_biblio_3

Comment here

28 + = 35