Letra B

Banc

Des s de l’any 1916 en que es va instalar la Caixa Postal, en Vinaròs no s’ha parat d’obrir sucursals d’entitats bancàries i caixes d’estalvi. Pel seu gran nombre pareix que sigue la nostra població, segons els experts, un cas únic en Europa, ja que pel nombre d’habitants de Vinaròs, uns vint mil, teniem obertes a Vinaròs més de vint oficines o sucursals bancàries. Això pot donar idea de la pujança econòmica de la nostra ciutat, però, en opinió dels experts, també resulta perjudicial per a les pròpies entitats financieres que s’han de repartir el pastisset entre massa, estant de moda les OPES o agrupaments d’aquestes entitats.

Nom entitat Any apertura Tanca o canvia
Banc de Tortosa 3-7-1921
Banc Espanyol de Crèdit 1929
Banc de Castelló 1-1-1930
Banc de València 30-4-1940
Bancaixa (Caja de A.Monte P..) 21-XII-1957
Bancaixa 2 16-XI-1978
Bancaixa 3 8-V-1989
Banc Popular 14-V-1967
Banc Exterior 3-IV-1970
Banco de Vizcaya Juny 1976
Banco Hisp. Americano Nov.Dic.1976
Banc Central 9-VII-1979
Banc Peninsular 21-XI-1983
Banco de la Exportación 25-27-XII-1984
Banco Atlántico 25-XI-1987
Banca Catalana 29-I-1983
Bankisur 20-X-1975
Banc de Sabadell 1-VII-1988
Banco de Crédito y Ahorro 1984
Banco Pastor 8-III-1988
Banco de Madrid Juny de 1987

Comment here

2 + 5 =