Letra B

Ballester Vilaroig, Nicolàs

(Vinaròs) Polític. Exercí la seua influència entre Castelló i Vinaròs. Fou contrari i intrigava contra el Diputat Febrer de la Torre que el cita en les seues cartes. Estava casat amb Josefa Ballester, sent els dos naturals i veïns de Vinaròs. Aquí els va nàixer la seua filla Teresa que casaria amb Joan Antoni White, natural i veí de Benicarló. Encara es pot vore en el nostre cementeri el suntuòs panteó que va erigir la família de Nicolau Ballester Vilaroig a la mort de la seua filla Teresa Ballester Ballester, ocorreguda el 13 de desmbre de 1861. Una altra germana de Nicolàs i Josep Ballester Vilaroig fou Antonia, que era cunyada del pintor Juan Ballester Ayguals.

Comment here

+ 74 = 82