Letra B

Ballester, Carrer de

La ciutat de Barcelona li té dedicat a aquest vinarossenc, Joan Ballester Ayguals, un carrer: el Carrer de Ballester. Havent passat per eixe carrer de Barcelona, vam suposar que estava dedicat al nostre personatge vinarossenc- L’any 2000, un altre vinarossenc resident a Barcelona, ens va informar que la casa que anaven a enderrocar a l’altre extrem, tenia una altra placa de marbre que contenia la inscripció: “Calle de Ballester, Vinaroz, 1835 – Barcelona, 1868. Pintor”. Però si la ciutat de Barcelona li té dedicat un carrer a aquest destacat vinarossenc, Vinaròs té oblidat un dels seus fills il.lustres.

Comment here

64 + = 72