Letra A

Asociación de enfermos de Alzheimer

La comissió de Govern de l’Ajuntament en sessió celebrada en 26 de febrer de 2001 va sol.licitar la cessió de les instal.lacions de l’antic parvulari municipal per a edifici com a Centre Dia Comalcal per als dolents d’Alzheimer.

Comment here

+ 14 = 16