Letra A

Asociación de empresarios de la construcción

Entidad creada a la caiguda dels sindicats verticals, cap a 1976 per empresaris de la localitat del ram de la construcció. Va perdurar uns quatre anys ja que es va integrar en la provincial de Castelló. Estava presidida per l’empresari Vicent Febrer Chaler. Tenia la seu social a la plaça Tres Reis, número 6. L’advocat Agustí Delgado Agramunt n’era el seu assessor jurídic i autor dels estatuts de l’entitat.

Comment here

23 + = 33